Anush Hovhannisyan, soprano

Described by Opera Now as ‘the future of opera’, British-Armenian soprano Anush Hovhannisyan began her career as a member of the Jette Parker Artists Programme at The Royal Opera House,

Dean Power, tenor

Following nine years as an ensemble member at the Bayerische Staatsoper in Munich, Irish tenor Dean Power is firmly establishing himself as a solo guest artist on the international stage.

Nicolai Elsberg, bass

The artist sang the role of Sarastro at the Royal Danish Opera, Copenhagen, and at the Opera du Rhin, Strasbourg. From 2020 – 2022 Nicolai Elsberg was a member of the Royal Danish Opera and sang roles such as: Colline in LA ВОНЁМЕ,

Bernd Glemser, piano

“Bernd Glemser is the German pianistic miracle of his generation, showcasing an astounding virtuosity coupled with artistic maturity,” reads the newspaper “Badische Zeitung”. “Piano poet” is another title given to him by the specialist press,

Lukáš Vondráček, piano

The indisputable winner of the Grand Prix at the 2016 International Queen Elisabeth Piano Competition, Lukáš Vondráček’s 2023/24 season highlights are a tour with Bamberger Symphoniker and Jakub Hrůša in Boston and returns to long term partners such as Czech Philharmonic Orchestra,

Christopher Moulds, conductor

An experienced and versatile conductor, Christopher Moulds is in demand at opera houses throughout Europe.  Enjoying strong links with the Staatsoper Berlin, Bayerische Staatsoper in Munich,

Jiyoon Lee, violin

First concertmaster of Staatskapelle Berlin, Jiyoon Lee is rapidly building a  international reputation as an emerging young artist, winning praise for her brilliant virtuosity and passionate performances which the BBC Music Magazine called “full-toned,

Ռավել՝ Դաշնամուրի կոնցերտ սոլ մաժոր

1930-ին Ռավելը միաժամանակ աշխատում էր դաշնամուրային երկու կոնցերտների վրա, մեկը հռչակավոր Ձախ ձեռքի d-moll կոնցերտն էր Առաջին համաշխարհային պատերազմի ողբերգական դեպքերի վերհուշով, մյուսը «Երկու ձեռքի համար» G-dur կոնցերտն է՝ լուսավոր և լավատեսական,