Դ. Շոստակովիչ: Սիմֆոնիա թիվ 10, մի մինոր, երկ 93 (1953թ.)

Share