Ռ. Շտրաուս: Գալարափողի կոնցերտ թիվ 2 (1942թ.)

Share