Ռ. Շուման: Դաշնամուրի կոնցերտ, լա մինոր, երկ. 54 (1841-45 թթ.)

Share