Դ. Շոստակովիչ: Ջութակի կոնցերտ թիվ 1, լա մինոր, երկ 77 (1948թ.)

Share